GENERALFORSAMLING 2016

Årets første arrangement er generalforsamlingen. Husk tilmelding til Camilla. Vi glæder os til en fornøjelig aften. Mød talrigt op.

Reklamer